Ponuka

 • realizácia stavieb
 • služby stavebného dozoru
 • služby stavbyvedúceho
 • vypracovanie rozpočtov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • posúdenia energetickej hospodárnosti budov (energetický štítok)
 • aplikáciu novodobých metód stavebných procesov do tradičnej výstavby
 • požičovňa stavebnej mechanizácie
 • výkopové práce bágrom TB 225, TB290, TL10
 • montáž a údržba kamerových systémov bez zásahu do elektrického pripojenia
 • služby profesionálneho pilčíka (ťažba, manipulácia drevnej hmoty)
 • termovízne meranie stavieb
 • služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • spracovanie dokumentácie a periodické školenia zamestnancov BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • periodické školenia a základné kurzy obsluhy motorových vysokozdvižných vozíkov
 • poradenstvo a konzultácie v oblasto BOZP
 • činnosť koordinátora bezpečnosti
 • kompletné činnosti v oblasti požiarnej ochrany