192

POČET STAVIEB POD
NAŠIM DOZOROM

247

POČET ZREALIZOVANÝCH
STAVIEB

Sme pre Vás 12 rokov na trhu

TEKTONIKA s.r.o. je spoločnosť,  založená v r.2011 Milanom Zelizňakom na základe dlhodobých skúseností v oblasti realizácie, riadenia a inžinieringu stavieb od roku 1990. Našími hlavnými, nie jedinými, prednosťami sú záruka kvality práce, profesionalita, flexibilita služieb a korektné obchodné vzťahy. Hlavnou činnosťou je inžinierská činnosť- stavebný dozor, realizácia stavieb, poradenstvo v stavebníctve a obchodné činnosti s tým spojené.

Naším cieľom je uplatniť svoje nápady a skúsenosti na stavebnom trhu od konceptu až po detail.

Stavebný dozor

V prípade, že realizujete rodinný dom svojpomocou alebo s viacerými dodávateľmi a potrebujete stavebný dozor sme tu pre Vás.

Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady z 28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 624/2004 Zb., ktorým sa zákon 138/1992 Zb mení a dopĺňa. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba zapísaná v SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov), ktorá Vám zaručí aby bola Vaša stavba zrealizovaná kvalitne, v dohodnutom čase, v dohodnutej cene, tak aby financie, ktoré ako investor na stavbu  použijete neboli premrhané na nedohodnuté naviac práce a neprekročili rozpočet.

Vaša stavba sa stane pod vedením stavebného dozora bezpečná a bude vyhovovať predpisom, rešpektovať normy (STN, EN).

Stavebný dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov z minimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

VŠETKY PROJEKTY

Galéria

Sme pyšní na to, že kvalitu a výnimočnosť našich služieb, prevedených prác a dodávaných materiálov dokážu klienti skutočne oceniť.

Práve vďaka tomu sa stáva akýmsi pravidlom, že máme to šťastie dodávať naše služby a produkty na jedinečné architektonické stavby.

ZOBRAZIŤ VIAC

Naším cieľom je uplatniť svoje nápady a skúsenosti na stavebnom trhu od konceptu až po detail.

MÁM ZÁUJEM O VAŠE SLUŽBY